Išmanios bendratėvystės centras

  • Kasmet Lietuvoje santuoką nutraukia daugiau kaip 8000 asmenų.

  • 2021 m. duomenimis 4311 šeimose, kurios nutraukė santuoką, augo 6218 vaikų iki 17 m amžiaus.

  • Vien 2021 m. vaiko interesams civilinėse bylose, kuriuose sprendžiami tėvų ginčai, susiję̨ su vaiku, buvo atstovauta net 12 394 teismo posėdžiuose.

VšĮ biuras „Pactum“ įgyvendindamas projektą „Išmanios bendratėvystės centras“, finansuojamą iš valstybės biudžeto lėšų, teikė visą pagalbos paketą šeimai, gyvenančiai skyrybų kontekste.

Išmanios bendratvystės centro tikslas - apsaugoti vaiką nuo jo įtraukimo į konfliktą, mažinant galimas tokio įtraukimo rizikas ir galimas pasekmės vaiko emocinei, psichinei ir fizinei sveikatai, didinti tėvų tarpusavio konfliktų prevenciją, ugdyti bendratėvystės kultūrą.

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įgyvendina Šeimos politikos stiprinimo plėtros programą, kurios viena iš priemonių -

"Šeimos politikos stiprinimas" . Šiai priemonei įgyvendinti pradėtas paslaugų, skirtų vaikams ir šeimoms krizinėse situacijose (paauglystės krizė, skyrybų krizė) teikimo organizavimas, todėl mes šios LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos programos priemonės rėmuose

2022 m. lapkričio-gruodžio mėnesiais įgyvendinome projektą
"Išmanios bendratėvystės centras".

Projekto, finansuojamo valstybės biudžeto lėšomis, metu teikėme paslaugas ir pagalbos priemones vaikams ir tėvams ar kitiems vaiko atstovams pagal įstatymą, Alytaus mieste ir Alytaus rajone išgyvenantiems skyrybų krizę stiprinant tėvų gebėjimus nesutarimus dėl vaiko spręsti konstruktyviai taip apsaugant vaiką nuo jo įtraukimo į konfliktą, mažinant galimas tokio įtraukimo rizikas ir galimas pasekmės vaiko emocinei, psichinei ir fizinei sveikatai, didinant tėvų tarpusavio konfliktų prevenciją, ugdant bendra-tėvystės kultūrą Alytaus apsk. ir Lietuvoje.

Ką jau nuveikėme?

Įrengta vaikui draugiška aplinka, kurioje jis gali saugiai ir turiningai bedrauti su skyriumi gyvenančiu vienu iš tėvų.

Vaikams draugiška erdvė, skirta bendrauti su skuriumi guvenančiu vienu iš tėvų
Diskusija "Skyrybų pasekmės vaikui"

Siekiant ugdyti visuomenės sąmoningumą santuokos nutraukimo poveikio vaikams, tėvų elgesio santuokos nutraukimo metu įtakos vaikui, vienodos tėvų atsakomybės už vaiką klausimais, guodžio 15 d. Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje vyko diskusija "Skyrybų pasekmės vaikui", kurioje dalyvavo knygos "Myliu ir mamą ir tėtį" autorė prof. dr. psichologė J. Sondaitė. Diskusijos metu prie arbatos puodelio kalbėjome apie tėvų galimyes padėti vaikui jų skyrybų metu, apie tėvų konfliktų poveikį vaiko emocinei gerovei ir kaip išvengti klaidų.

Interviu radijo laidoje

"Rasti stiprybės dalintis laiką, leidžiamą su vaiku, o ne patį vaiką". Siekdami informuoti visuomenę apie problemos aktualumą ir apie prieinamas paslaugas radijo stotyje FM99 kalbėjome apie skyrybų pasekmes vaikui ir priminėme apie artėjančią diskusiją su prof. Jolanta Sondaite "Skyrybų pasekmės vaikui". 

Klausytis pokalbio galite ČIA. 

Tinklalaidė "Vaikas tėvų ginčų kontekste - dalinkimės laiką su vaiku, o ne vaiką"

Diskusijoje kalbėjome su Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobiene, Alytaus apylinkės teismo teisėja Diana Knezevičiene ir 16 metų teisinės praktikos turinčiu antstoliu, kuriam neretai tenka įgyvendinti teismo sprendimus, susijusius su vaikais, Eduardu Sergejėvu.

Naudinga informacija, įdomūs pavyzdžiai, vertingi patarimai - linkime malonaus klausymo

Straipsnis apie skyrybų pasekmes vaikams ir galimą pagalbą

Parengėme ir alytusplius.lt publikavome straipsnį „VAIKAS TĖVŲ SKYRYBŲ KONTEKSTE: TĖVŲ KONFLIKTŲ PASEKMĖS VAIKUI IR GALIMA PAGALBA“. Interenetinis portalas alytusplius.lt yra naujienų ir žinių svetainė, skirta Alytaus miesto ir regiono gyventojams. Straipsnį galite rasti ČIA.

Sukurtas videoklipas

Sukūrėme videoklipą apie tėvų konfliktinių santykių pasekmes vaikui, kad besipykstantys tėvai stateltų akimirkai ir suprastų savo elgesio galimas pasekmes.

Projekto metu pagalba ir paslaugos buvo suteiktos 30-čiai skyrybų krizę išgyvenančių tėvų ir/ar jų vaikų. Pasitelkus ir taikant metodines priemones bei bendradarbiaujant ir tariantis su partneriais iš JK, vaikams ir/ar jų tėvams buvo teikiamos ryšio atstatymo, saugios erdvės bendravimui užtikrinimo, šeimos konferencijos, informavimo, konsultavimo, konfliktų sprendimo, ugdymo ir psichologinės pagalbos paslaugos.

Projekto metu taikyta Pagalbos skyrium gyvenantiems tėvams programa padėjo apsaugoti vaiko interesus, tėvams susitvarkyti su savo emocijomis ir užtikrinti vaiko emocinę gerovę.