Bendratėvystės planas: kas tai ir kam jo reikia?

Bendratėvystės planas po skyrybų yra išsamus planas, kuriuo tėvai susitaria ir nustato, kaip išsiskyrę pasiskirstys atsakomybę už savo vaikų auginimą po skyrybų. Bendratėvystės plane apsprendžiami tokie klausimai kaip teisinė vaikų globa, fizinė globa, lankymo grafikai, tėvų bendravimas, sprendimų dėl vaikų ugdymo, sveikatos priežiūros ir religinio auklėjimo bei kiti su vaiko gerove susiję klausimai.

3/1/2023

Bendratėvystės planas paprastai sudaromas skyrybų proceso metu, padedant teisininkams arba mediatoriui. Šis planas turi būti sukurtas kaip lankstus, „gyvas“ dokumentas, kurį būtų galima keisti keičiantis esminėms aplinkybėms, augant vaikams ir keičiantis jų poreikiams. Bendratėvystės planas yra tarsi pagalbinis įrankis, skirtas padėti išsiskyrusiems tėvams bendrai sukurti stabilią, ugdančią aplinką savo vaikams, net jei jie nebėra susituokę, nes jis padeda išsiskyrusiems tėvams nustatyti aiškias ribas ir lūkesčius, sumažinti konfliktus ir stresą, o galiausiai sukurti pozityvesnę ir stabilesnę aplinką vystyti ir augti jų vaikams bei tinkamai atliepti jų poreikius.

Bendratėvystės plano privalumai: 

  • Aiškumas ir struktūra: plane aiškiai išdėstytos kiekvieno iš tėvų pareigos, priežiūros ir lankymo grafikai, bendravimo sąlygos, sprendimų priėmimo procesai ir kt. Tai gali padėti sumažinti konfliktų ir nesusipratimų skaičių, sukurti stabilesnę ir aiškesnę aplinką vaikams.

  • Dėmesys vaikams: bendratėvystės planas gali padėti tėvams teikti pirmenybę savo vaikų poreikiams, o ne jų individualiems interesams. Sukūrę planą, orientuotą į vaikų gerovę, išsiskyrę tėvai gali veiksmingiau bendradarbiauti tarpusavyje vaikų auginimo klausimais.

  • Nuoseklumas: bendratėvystės planas užtikrina nuoseklumą ir stabilumą vaikų gyvenime. Turėdami nustatytą tvarkaraštį ir aiškius lūkesčius, vaikai gali turėti stabilesnę ir labiau nuspėjamą rutiną, o tai gali būti ypač svarbu streso dėl tėvų skyrybų ir pereinamojo laikotarpio metu.

  • Sumažėjęs konfliktų skaičius: bendratėvystės planas gali padėti sumažinti konfliktus tarp išsiskyrusių tėvų, nes lieka mažiau vietos nesutarimams ir nesusipratimams.

  • Teisinė apsauga: bendratėvystės planas gali būti teisiškai privalomas ir vykdytinas. Tai reiškia, kad vienam iš tėvų pažeidžiant plano sąlygas, kitas iš tėvų gali imtis teisinių veiksmų siekdamas užtikrinti, kad plano būtų laikomasi. Bendratėvystės planas gali būti kaip skyrybų taikos sutarties dalis.

Nors bendratėvystės plano sudarymas gali būti sudėtingas, tačiau gerai apgalvotas planas vaikų auginimo procesą po skyrybų gali padėti padaryti sklandesnį ir sėkmingesnį. Štai keletas žingsnių, kaip parengti gerą ir apgalvotą bendratėvystės planą:

1. Pirmenybė vaiko poreikiams: rengiant bendratėvystės planą svarbiausia atsižvelgti į vaiko interesus. Pagalvokite apie tai, ko reikia jūsų vaikui, kad jis augtų laimingas, ir tuo grįskite savo planą.

2. Nustatykite aiškias bendravimo gaires: veiksmingas bendravimas yra labai svarbus sėkmingai bendratėvystei, todėl aiškiai aptarkite tarpusavio bendravimo sąlygas, kaip, kada, kur, kokiu būdu jūs ir skyriumi gyvenantis tėvų bendrausite, įskaitant net ir tai, kaip spręsite nesutarimus ir konfliktus.

3. Sudarykite išsamų globos ir lankymosi tvarkaraštį, kuriame turėtų būti nurodyta, kada jūsų vaikas bus su kiekvienu iš tėvų ir bet kokia kita svarbi informacija, pvz., atostogos, šventės, nuvežimas ar pasiėmimas.

4. Nustatykite taisykles ir lūkesčius, susijusius su vaikų auklėjimo sprendimais: esminė bendratėvystės plano dalis yra nuspręsti, kaip bus priimami sprendimai dėl auklėjimo ir kas juos priims. Jūs ir kitas tėvas turėtumėte bendrai susitarti ir priimti sprendimus, susijusius su švietimu, sveikatos priežiūra, popamokine veikla, mityba ir kt.

5. Peržiūrėkite ir prireikus pakeiskite savo planą: bendratėvystės planas neturėtų būti „iškaltas akmenyje“. Kai vaikas auga ir keičiasi aplinkybės, gali tekti pakeisti savo planą.

Atminkite, kad apgalvotas bendratėvystės planas turėtų teikti pirmenybę jūsų vaiko gerovei ir būti pakankamai lankstus, kad prisitaikytų prie besikeičiančių aplinkybių. Tai taip pat turėtų būti jūsų ir kito tėvo bendradarbiavimo rezultatas, todėl abi šalys turėtų būti išgirstos, nes jūsų vaikai nusipelno gyventi saugiai, stabiliai ir be konfliktų.

Jeigu reikia pagalbos sudarant bendratėvystės planą pasitelkiant kontrolinius klausimus ar specialisto konsultacijas arba jeigu norite, kad mes padėtume Jums sudaryti šį planą – kreipkitės čia.